Editor

Editorial board / Associated editor:

 • Survey Research Methods, Vasja Vehovar is associate editor of the official journal of The European Survey Research Association (ESRA).
 • International journal of social research methodology. Vehovar, Vasja (member of editorial board 2010-2013). London: Taylor & Francis.
 • Metodološki zvezki. Vehovar, Vasja (member of editorial board 2004-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2004-. http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pub/mz/.
 • Survey research methods. Vehovar, Vasja (member of editorial board 2013-). Konstanz: Survey Research Methods, 2007-. https://ojs.ub.uni-konstanz.de/srm/index.
 • Teorija in praksa. Vehovar, Vasja (member of editorial council 2002-2004). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, 1964-. http://www.teorijainpraksa.si/.
 • VEHOVAR, Vasja (editor). Promocija znanosti : raziskovanje informacijske družbe : raziskovalni projekt srednješolcev in osnovnošolcev 3. triade, (Knjižna zbirka Tehnologija in družba). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko, 2009. 282 str., Graf. prikazi.http://rid.ris.org,http://rid.ris.org/uploadi/editor/126088.
 • VEHOVAR, Vasja (editor). Znanost mladini : raziskovanje informacijske družbe : raziskovalni projekt srednješolcev, (Knjižna zbirka Tehnologija in družba). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko, 2008. http://rid.ris.org,http://rid.ris.org/uploadi/editor/122484.
 • VEHOVAR, Vasja (editor). Mobilne refleksije, (Knjižna zbirka Družboslovna informatika / Informacijska družba). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2007. 364 str., ilustr., tabele.
 • VEHOVAR, Vasja (editor). Znanost mladini 2006 : raziskovanje informacijske družbe : raziskovalni projekti dijakov srednjih šol, (Knjižna zbirka Tehnologija in družba). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko, 2007. http://rid.ris.org/2006,http://rid.ris.org/uploadi/editor/118286.
 • VEHOVAR, Vasja (editor). Znanost mladini 2005 : raziskovanje informacijske družbe : raziskovalni projekti dijakov srednjih šol, (Knjižna zbirka Tehnologija in družba). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko, 2006.http://rid.ris.org/2005,http://rid.ris.org/uploadi/editor/Zborni.
 • BIDGOLI, Hossein (editor in chief). The Internet encyclopedia. Hoboken: J. Wiley & Sons, cop. 2004. 3 zv., ilustr.
 • Social informatics. VEHOVAR, Vasja (editor). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Centre of Informatics and Methodology, [2003]-.http://www.social-informatics.org/.
 • Raba interneta v Sloveniji. VEHOVAR, Vasja (editor). Ljubljana: RIS, FDV, 1996-.http://www.ris.org/.